คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 
 
 
 
image01
image01
image01
image01
image01
image01
image01
image01
 
 

ทม.600 3 หน่วยกิต
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การกับการจัดการเชิงประกอบการ

ศึกษาแนวคิดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ วิวัฒนาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ปรัชญา หลักการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การเอกชน รัฐบาลและ องค์การที่ไม่แสวงหากำไรในเรื่องการบริหารจัดการทุกหน้าที่ ทั้งการผลิต การตลาด การเงิน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ระบบสารสนเทศ แนวคิดหลักด้านการจัดการในศตวรรษที่ 21 ซึ่งรวมทั้งสภาพแวดล้อม องค์การ ความรับผิดชอบขององค์การต่อสังคม จริยธรรมองค์การ โลกาภิวัตน์และการจัดการ การสร้างและปรับองค์การ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมการบริหารเชิงคุณภาพ

ย้อนกลับ
 
   
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ชั้น 1 อาคารมาลัย หุวะนันทน์ เลขที่ 118 หมู่ 3 ถ.เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2727-3474-79 , 0-272-3490-91 โทรสาร : 0-2375-3976 , 0-2378-0016 e-mail : hrd@nida.ac.th
สงวนลิขสิทธิ์ Asia IT Solution Co.,Ltd. : เว็บไซด์นี้จะแสดงได้ดีที่สุดบน Internet Explorer 8
กลับไปหน้าแรก | เลื่อนขึ้นข้างบน
สถิติการเข้าชม