รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
last update : 17:04:2018
print page
The Application Process
ขั้นตอนการรับสมัคร
 
ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดาวน์โหลดใบสมัครและใบรับรองตามลิงค์ด้านล่าง ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครภายในวันและเวลาที่กำหนดผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ (1) ช่องทางการสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่ http://entrance.nida.ac.th หรือ (2) ช่องทางการสมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดขั้นตอนการสมัครของช่องทางต่างๆ ได้ในประกาศรับสมัคร 
หลังจากยื่นการสมัครพร้อมเอกสารการสมัคร ผู้สมัครรอผลการพิจารณาคุณสมบัติและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกจากทางคณะที่อีเมลของผู้สมัครและเว็บไซต์ของคณะ

ระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2561

Ph.D. in Human Resource and Organization Development (International Program)
Scholarship applicant  14 May 2018
General applicant 11 June 2018
http://www.hrd.nida.ac.th/hrd-phd/

ติดต่อฝ่ายการศึกษา

หลักสูตรปริญญาโท HROD ภาคปกติ
คุณมณฑาทิพย์ พิมประทุม T: 02-727-3490 e-mail : nubdoen_t@hotmail.com
หลักสูตรปริญญาโท HROD ภาคพิเศษ
คุณภัทรวดี ศรีชมพู T: 02-727-3491 e-mail : natda_s@hotmail.com 
 
หลักสูตรปริญญาโท LMI ภาคพิเศษ
คุณบุศรินทร์ เรืองพร T: 02-727-3490 e-mail: busarin.nida@gmail.com
 
หลักสูตรปริญญาเอก
คุณวนิดา ทองธีระ T: 02-727-3490 e-mail: wanida.mildd@gmail.com
 

 
 
 
 
 
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ชั้น 1 อาคารมาลัย หุวะนันทน์ เลขที่ 118 หมู่ 3 ถ.เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2727-3490-91 , 0-2727-3474-79
โทรสาร : 0-2378-0016, 0-2375-3976
e-mail : hrd@nida.ac.th