*** รายชื่อผู้มีสิทธิสอบประมวลความรู้ หลักสูตร HROD ครั้งที่ 1/2562
Date18:02:2019
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบประมวลความรู้ หลักสูตร HROD ครั้งที่ 1/2562
Qualifying Exam Result 1st round for Academic Year 2018 Doctor of Philosophy Program in HROD (International Program)
Date18:01:2019
Qualifying Exam Result 1st round for Academic Year 2018 Doctor of Philosophy Program in HROD (International Program)
*** รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก
Date31:01:2019
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 1/2562
*** ปฏิทินการสอบประมวลความรู้ ประจำปี 2562
Date31:01:2019
ปฏิทินการสอบประมวลความรู้ และการสอบประมวลความรู้ ประจำปี 2562 หลักสูตร HROD | หลักสูตร LMI
*** รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ
Date05:02:2019
หลักสูตร HROD และ หลักสูตร LMI
แบบฟอร์ม - แบบคำร้อง
Date01:03:2016
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารสำคัญได้จากลิงค์
 
 
 
 
 
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ชั้น 1 อาคารมาลัย หุวะนันทน์ เลขที่ 118 หมู่ 3 ถ.เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2727-3490-91 , 0-2727-3474-79
โทรสาร : 0-2378-0016, 0-2375-3976
e-mail : hrd@nida.ac.th