*** รายชื่อผู้มีสิทธิสอบประมวลวความรู้ ครั้งที่ 2/2561
Date05:06:2018
หลักสูตร HROD | หลักสูตร MT
*** ผลการทดสอบวัดระดับพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษ
Date30:05:2018
ผลการทดสอบวัดระดับพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษ หลักสูตร HROD หลักสูตร LMI
*** Announcement Awarding Scholarship Ph.D in HROD (International Program)
Date30:05:2018
Announcement Awarding Scholarship Ph.D in HROD (International Program) For the Academic Year 2018
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
Date17:04:2018
Ph.D. in Human Resource and Organization Development (International Program)
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท LMI ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2)
Date17:04:2018
หลักสูตรภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม หลักสูตรปริญญาเอก
ปฏิทินสอบประมวลความรู้ ประจำปี 2561
Date10:01:2018
ปฏิทินสอบประมวลความรู้ ประจำปี 2561
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
Date17:04:2018
หลักสูตรปริญญาโทหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
แบบฟอร์ม - แบบคำร้อง
Date01:03:2016
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารสำคัญได้จากลิงค์
 
 
 
 
 
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ชั้น 1 อาคารมาลัย หุวะนันทน์ เลขที่ 118 หมู่ 3 ถ.เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2727-3490-91 , 0-2727-3474-79
โทรสาร : 0-2378-0016, 0-2375-3976
e-mail : hrd@nida.ac.th