ประกาศรับสมัครเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว
Date16:01:2018
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีการศึกษา และ นักวิชาการศึกษา คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนะนำบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560
Date02:10:2017
แนะนำบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560
Call for Papers
Date29:09:2017
ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยและบทความทางวิชาการ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ใน HROD Journal ฉบับที่ 2/2560 เป็นบทความฯ ที่มีสาระสำคัญด้าน "ทรัพยากรมนุษย์และนวัตกรรม" ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ตุลาคม 2560
สั่งจอง DVD งานครบรอบ 25 ปีคณะ
Date24:08:2016
รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายคณะฯจะนำไปทำกิจกรรมเพื่อสังคม
HROMD2015 The 6th International Conference
Date18:10:2016
Please join us at the 6th International Conference on Human Resource and Organization Management and Development (HROMD 2015)
 
 
 
 
 
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ชั้น 1 อาคารมาลัย หุวะนันทน์ เลขที่ 118 หมู่ 3 ถ.เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2727-3490-91 , 0-2727-3474-79
โทรสาร : 0-2378-0016, 0-2375-3976
e-mail : hrd@nida.ac.th